fbpx

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων προσομοιώνει συγκεκριμένους ρόλους που συνεισφέρουν στην νομοθετική διαδικασία του Κοινοβουλίου.

Με επίκεντρο τον ρόλο του βουλευτή, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά της νομοθεσίας, όλοι οι ρόλοι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός μοναδικού περιβάλλοντος, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες βιώνουν την νομοπαραγωγική διαδικασία με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Γνωριμία με τους Ρόλους

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται όλοι οι ρόλοι που προσφέρει η προσομοίωση και για τους οποίους μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω της σελίδας Αιτήσεις.

 • Βουλευτές
 • Κυβέρνηση
 • Προεδρείο της Βουλής
 • Νομική Υπηρεσία
 • Δημοσιογραφική Ομάδα
 • Προσωπικό της Βουλής

Βουλευτές

Ο Βουλευτής αποτελεί τον βασικό ρόλο της προσομοίωσης. Οι συμμετέχοντες που λαμβάνουν αυτόν τον ρόλο έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν τα Νομοσχέδια της Κυβέρνησης, να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να συζητήσουν εντός της Επιτροπής τους και της Ολομέλειας τα ζητήματα της Διάταξης Θεμάτων της προσομοίωσης.

Οι Βουλευτές ξεκινούν την προετοιμασία τους πριν την προσομοίωση. Ο αρμόδιος Τομεάρχης κάθε Επιτροπής αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του εντός της Επιτροπής, να καταρτίσει μαζί τους την στρατηγική της ομάδας του και να τους ενισχύσει στην έρευνά τους πάνω στο ζήτημα που πραγματεύεται η Επιτροπή.

Κατά την διάρκεια της προσομοίωσης, οι Βουλευτές συμμετέχουν ενεργά εντός των Επιτροπών τους και της Ολομέλειας και είναι υπεύθυνοι για να ολοκληρώσουν το Νομοσχέδιο τους εντός του προβλεπόμενου χρόνου, ώστε να κατατεθεί η καλύτερη δυνατή πρόταση στην Ολομέλεια.

Κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα διαθέτει τεσσάρων ειδών Αξιωματούχους, οι οποίοι διαθέτουν την βουλευτική ιδιότητα, αλλά ταυτόχρονα επιτελούν και οργανωτικά καθήκοντα εντός της Κ.Ο.:

 1. Πρόεδρος της Κ.Ο.: ο Αρχηγός της Κ.Ο., υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των Επιτροπών μέσω των Τομεαρχών της και την χάραξη της στρατηγικής της Κ.Ο. σε συνεργασία με τους βουλευτές του.
 2. Αντιπρόεδρος της Κ.Ο.: δεύτερος τη τάξει εντός της Κ.Ο., αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αυτό απαιτείται και συνδράμει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του.
 3. Εκπρόσωπος Τύπου της Κ.Ο.: υπεύθυνος για την χάραξη και την εκτέλεση της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κ.Ο.
 4. Τομεάρχης: υπεύθυνος της Κ.Ο. εντός της Επιτροπής, συντονίζει και οργανώνει τα μέλη της Κ.Ο. της Επιτροπής του και συνδράμει στην προετοιμασία τους πριν το συνέδριο.

Ο Πρόεδρος κάθε Κ.Ο. εκλέγεται μετά από διαδικασία εσωτερικών εκλογών, ενώ ο Αντιπρόεδρος, ο Εκπρόσωπος Τύπου και οι Τομεάρχες επιλέγονται από τον Πρόεδρο μέσα από μία λίστα επιλογών που του παρέχεται από την διοργάνωση.

 

Κυβέρνηση

Η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των Νομοσχεδίων και των Αιτιολογικών Εκθέσεών τους, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους εντός των Επιτροπών και της Ολομέλειας.

Συνολικά αποτελείται από τους εξής ρόλους, ο καθένας με τα δικά του καθήκοντα:

 1. Πρωθυπουργός: υπεύθυνος για την χάραξη της συνολικής στρατηγικής της Κυβέρνησης και για τον συντονισμό των Υπουργών κατά την σύνταξη και υποστήριξη των Νομοσχεδίων τους.
 2. Υπουργοί: ένας για κάθε Επιτροπή, οι Υπουργοί συντάσσουν τα Νομοσχέδια και τα υποστηρίζουν εντός της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου κατά τις ψηφοφορίες.
 3. Σύμβουλοι: ένας για κάθε Επιτροπή, οι Σύμβουλοι βοηθούν τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς στο έργο τους κατά την συγγραφή του Νομοσχεδίου, την χάραξη της στρατηγικής του και την υλοποίηση της εντός της προσομοίωσης.
 4. Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας: στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο υπάγεται στην εκτελεστική εξουσία, συμμετέχει ο Πρωθυπουργός ως Πρόεδρος, συγκεκριμένοι Υπουργοί, οι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, οι Διευθυντές της Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και όσοι ακόμη κρίνονται αναγκαίοι για την ενημέρωση του Πρωθυπουργού.

Πριν την προσομοίωση, η Κυβέρνηση ερευνά τα ζητήματα της Διάταξης Θεμάτων και σχηματίζει μία πρόταση ανά Επιτροπή. Η πρόταση αυτή αποτελεί το Νομοσχέδιο και περιλαμβάνει ορισμένες βασικές ιδέες για την επίλυση του ζητήματος της Επιτροπής, τις οποίες στη συνέχεια θα εμπλουτίσουν ή θα απορρίψουν οι βουλευτές κατά την διάρκεια της προσομοίωσης.

Το έργο της Κυβέρνησης υποστηρίζει ο θεσμός του Πολιτικού Συμβουλίου, ενός σώματος Συμβούλων με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στα ζητήματα της Διάταξης Θεμάτων. Κάθε Υπουργός λαμβάνει την υποστήριξη του Προσωπικού Συμβούλου του, ενώ ο Πρωθυπουργός υποστηρίζεται από τον Επικεφαλής Σύμβουλο της Κυβέρνησης, ο οποίος και λειτουργεί ταυτόχρονα ως υπεύθυνος όλων των Συμβούλων.

Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση κρίσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και για την διαμόρφωση μακρόπνοων στρατηγικών προς όφελος του εθνικού συμφέροντος της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό, ο Πρωθυπουργός συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο συγκροτείται από Υπουργούς, τις κορυφές της Στρατιωτικής Ηγεσίας, της Αστυνομίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και όσα άλλα πρόσωπα κρίνονται αναγκαία για την επιτυχή χάραξη στρατηγικής και επιχειρησιακής πολιτικής.

Προεδρείο της Βουλής

Το Προεδρείο της Βουλής αποτελείται από έμπειρους συμμετέχοντες της προσομοίωσης, οι οποίοι διαθέτουν υψηλές οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες. Αποστολή του είναι ο συντονισμός των εργασιών της Ολομέλειας και των Επιτροπών, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην ουσία της συζήτησης.

Ως σώμα, το Προεδρείο της Βουλής αποτελείται από τους εξής επιμέρους ρόλους:

 1. Πρόεδρος της Βουλής (ΠτΒ): επικεφαλής όλων των Προέδρων, ο Πρόεδρος της Βουλής προετοιμάζει τα μέλη του Προεδρείου πριν την προσομοίωση για τα καθήκοντά τους, συντονίζει το έργο τους και προεδρεύει στις τελετές της προσομοίωσης και στην Ολομέλεια.
 2. Αντιπρόεδροι της Βουλής: δεύτεροι τη τάξει, επικουρούν τον Πρόεδρο της Βουλής στα καθήκοντά του και αναλαμβάνουν ειδικότερα καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες της εικονικής Βουλής, όπως την άσκηση καθηκόντων προεδρείας ειδικών επιτροπών.
 3. Γραμματέας της Βουλής: τρίτος τη τάξει, ο Γραμματέας της Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της αξιολόγησης των βουλευτών και ταυτόχρονα επικουρεί τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Βουλής στα καθηκοντά τους.
 4. Πρόεδρος Επιτροπής: υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών της Επιτροπής του και για την σύνταξη του Οδηγού Μελέτης, μίας ερευνητικής εργασίας που αποστέλλεται στους Βουλευτές προς ενίσχυση του έργου τους.
 5. Αντιπρόεδρος Επιτροπής: επικουρεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής στα καθήκοντά του.
 6. Γραμματέας Επιτροπής: υπεύθυνος για την υλοποίηση της αξιολόγησης των βουλευτών εντός της επιτροπής και ταυτόχρονα επικουρεί τον Πρόεδρο και τους Αντιπρόεδρο στα καθηκοντά τους.

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από φοιτητές των Νομικών Σχολών της χώρας ή νεαρούς ασκούμενους, οι οποίοι έχουν ως σκοπό να παρέχουν νομική υποστήριξη στους Βουλευτές, το Προεδρείο της Βουλής και την Κυβέρνηση, πριν και κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Διαθέτουν, επίσης, νομοπαρασκευαστικά καθήκοντα, όπως η μορφοποίηση των Νομοσχεδίων και των τροπολογιών και προσθηκών αυτών.

Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από τους εξής επιμέρους ρόλους:

 1. Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος: υπεύθυνος για το συντονισμό της Νομικής Υπηρεσίας.
 2. Αναπληρωτής Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος: επικουρεί τον Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας στα καθήκοντά του.
 3. Α' & Β' Νομικός Σύμβουλος Επιτροπής: παρέχουν νομική υποστήριξη στην Κυβέρνηση πριν την προσομοίωση, μορφοποιούν τα Νομοσχέδια της, και παρέχουν την ίδια υποστήριξη στους Βουλευτές και το Προεδρείο της Βουλής κατά την διάρκεια της προσομοίωσης, εντός των Επιτροπών και της Ολομέλειας.

Δημοσιογραφική Ομάδα

Η Δημοσιογραφική Ομάδα της Εφημερίδας Info/cracy αποτελεί την ομάδα που καλύπτει όλα τα γεγονότα της προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο.

Για την ομάδα αυτή προτιμώνται υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν ορισμένη αρθρογραφική ή δημοσιογραφική εμπειρία, ώστε να διαθέσουν την τεχνογνωσία τους για τις ανάγκες της προσομοίωσης.

Η Δημοσιογραφική Ομάδα αποτελείται αναλυτικότερα από τους εξής ρόλους:

 1. Αρχισυντάκτης: υπεύθυνος για την επιμέλεια των άρθρων και της διαδικτυακής ιστοσελίδας του Info/cracy, καθώς και για την χάραξη της επικοινωνιακής στρατηγικής της εφημερίδας.
 2. Βοηθός Αρχισυντάκτη: δεύτερος τη τάξει, επικουρεί τον Αρχισυντάκτη στα καθήκοντά του.
 3. Δημοσιογράφος: καλύπτει τις εργασίες του συνεδρίου σε πραγματικό χρόνο.
 4. Υπεύθυνος Social Media: δημοσιεύει τα άρθρα και ενημερώνει τους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων δικτύωσης της Info/cracy.
 5. Φωτογράφος: παρέχει φωτογραφικό υλικό από τις διεργασίες του συνεδρίου προς επεξεργασία για τις ανάγκες της Info/cracy.

Προσωπικό της Βουλής

Η ραχοκοκαλιά της λειτουργίας της εικονικής Βουλής, η ομάδα αυτή αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις λειτουργικές ανάγκες της προσομοίωσης υπό την καθοδήγηση του Κοσμήτορα επί του Προσωπικού και του Προέδρου της Βουλής.

Μέλη του Προσωπικού της Βουλής βρίσκονται και εντός των Επιτροπών, με σκοπό την διεκπεραίωση των επικοινωνιών των Βουλευτών και την υποστήριξη του έργου των Προέδρων.

Το Προσωπικό της Βουλής αποτελείται από τους εξής επιμέρους ρόλους:

 1. Κοσμήτωρ επί του Προσωπικού: υπεύθυνος για τον συντονισμό των μελών της ομάδας, βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Βουλής.
 2. Μέλη του Προσωπικού της Βουλής: τα μέλη της ομάδας, υπεύθυνα για την αρμονική λειτουργία της προσομοίωσης.