ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο, το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων δέχεται αιτήσεις φοιτητών απ’ όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Βασικές προϋποθέσεις για την δήλωση συμμετοχής είναι ο υποψήφιος να βρίσκεται ηλικιακά μεταξύ 18 – 30 ετών και να ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Η προσομοίωση απευθύνεται σε φοιτητές όλων των επιστημονικών αντικειμένων.

Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο γεγονός ότι για τις αιτήσεις βουλευτών, η καταβολή του ποσού συμμετοχής των €35 (το οποίο δεν επιστρέφεται) αποτελεί προϋπόθεση για την τελική αποδοχή των φοιτητών που θα προσκληθούν να συμμετέχουν στην προσομοίωση.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Οργανωτικής Ομάδας (info@mve.gr) για οποιαδήποτε απορία.

 


 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί για το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων 2017.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιλεχθούν για οργανωτικές θέσεις του συνεδρίου (Πρόεδροι, Κυβέρνηση, Δημοσιογράφοι, Νομική Υπηρεσία, Προσωπικό) δεν καλούνται να καταβάλουν κάποιο ποσό για την συμμετοχή τους, καθώς συνεισφέρουν με τις ικανότητες τους στην διοργάνωση του συνεδρίου στελεχώνοντας τις παραπάνω θέσεις.

Όσοι προσκληθούν να συμμετέχουν ως Βουλευτές οφείλουν να καταβάλουν το ποσό συμμετοχής των €35 για την κάλυψη των αναγκών της προσομοίωσης.