ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο, το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων δέχεται αιτήσεις φοιτητών απ’ όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Βασικές προϋποθέσεις για την δήλωση συμμετοχής είναι ο υποψήφιος να βρίσκεται ηλικιακά μεταξύ 18 – 30 ετών και να ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Η προσομοίωση απευθύνεται σε φοιτητές όλων των επιστημονικών αντικειμένων.

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2 σελίδες Α4 και θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF, καθώς και από μία συνοδευτική έκθεση (μέγιστο 600 λέξεων).

Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων, θα εξεταστούν μόνο όσες αιτήσεις πληρούν το σύνολο των κανόνων που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας του συνεδρίου (info@mve.gr) για οποιαδήποτε απορία.


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την κάλυψη των αναγκών του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεισφέρουν ένα συμβολικό ποσό, το οποίο μαζί με τις χορηγίες και δωρεές που συλλέγει ο εκπαιδευτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Άφιξις καθιστά δυνατή την διοργάνωση του συνεδρίου. Ανάλογα με τον ρόλο που θα κληθεί να αναλάβει ο συμμετέχων, ισχύουν τα εξής:

  1. Όσοι επιλεχθούν για οργανωτικές θέσεις του συνεδρίου (Οργανωτική Ομάδα, Προσωπικό της Βουλής) δεν καλούνται να καταβάλουν κάποιο ποσό για την συμμετοχή τους, καθώς συνεισφέρουν με τις ικανότητες τους στην διοργάνωση του συνεδρίου στελεχώνοντας τις παραπάνω θέσεις.
  2. Όσοι προσκληθούν να συμμετέχουν ως Βουλευτές οφείλουν να καταβάλουν το ποσό συμμετοχής των €60 για την κάλυψη των αναγκών της προσομοίωσης.
  3. Όσοι προσκληθούν να συμμετέχουν ως Πρόεδροι, Κυβέρνηση, Δημοσιογράφοι ή Νομικοί Σύμβουλοι οφείλουν να καταβάλουν το μειωμένο ποσό συμμετοχής των €30 για την κάλυψη των αναγκών της προσομοίωσης.

Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο γεγονός ότι για τις αιτήσεις Βουλευτών, Προέδρων, Κυβέρνηση, Δημοσιογράφων & Νομικών Συμβούλων η καταβολή του ποσού συμμετοχής (το οποίο δεν επιστρέφεται) αποτελεί προϋπόθεση για την τελική αποδοχή των φοιτητών που θα προσκληθούν να συμμετέχουν στην προσομοίωση.

Επιπλέον, για την έγκυρη συμμετοχή των Βουλευτών στις Εκλογές των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων, απαιτείται η καταβολή του ποσού αυτού να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημέρας των εκλογών.