ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο, το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων δέχεται αιτήσεις φοιτητών απ’ όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Βασικές προϋποθέσεις για την δήλωση συμμετοχής είναι ο υποψήφιος να βρίσκεται ηλικιακά μεταξύ 18 – 30 ετών και να ομιλεί την ελληνική γλώσσα. Η προσομοίωση απευθύνεται σε φοιτητές όλων των επιστημονικών αντικειμένων.

Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 2 σελίδες Α4 και θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF.

Λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων, θα εξεταστούν μόνο όσες αιτήσεις πληρούν το σύνολο των κανόνων που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας του συνεδρίου (info@mve.gr) για οποιαδήποτε απορία.


 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την κάλυψη των αναγκών του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να συνεισφέρουν ένα συμβολικό ποσό, το οποίο μαζί με τις χορηγίες και δωρεές που συλλέγει ο εκπαιδευτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Άφιξις καθιστά δυνατή την διοργάνωση του συνεδρίου. Ανάλογα με τον ρόλο που θα κληθεί να αναλάβει ο συμμετέχων, ισχύουν τα εξής:

 1. Όσοι επιλεχθούν για οργανωτικές θέσεις του συνεδρίου (Πρόεδροι, Κυβέρνηση, Προσωπικό της Βουλής) δεν καλούνται να καταβάλουν κάποιο ποσό για την συμμετοχή τους, καθώς συνεισφέρουν με τις ικανότητες τους στην διοργάνωση του συνεδρίου στελεχώνοντας τις παραπάνω θέσεις.
 2. Όσοι προσκληθούν να συμμετέχουν ως Βουλευτές οφείλουν να καταβάλουν το ποσό συμμετοχής των €50 για την κάλυψη των αναγκών της προσομοίωσης. 
 3. Όσοι προσκληθούν να συμμετέχουν ως Δημοσιογράφοι ή Νομικοί Σύμβουλοι οφείλουν να καταβάλουν το μειωμένο ποσό συμμετοχής των €20 για την κάλυψη των αναγκών της προσομοίωσης. 

 

Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο γεγονός ότι για τις αιτήσεις Βουλευτών, Δημοσιογράφων & Νομικών Συμβούλων η καταβολή του ποσού συμμετοχής (το οποίο δεν επιστρέφεται) αποτελεί προϋπόθεση για την τελική αποδοχή των φοιτητών που θα προσκληθούν να συμμετέχουν στην προσομοίωση.

Επιπλέον, για την έγκυρη συμμετοχή των Βουλευτών στις Εκλογές των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2018, απαιτείται η καταβολή του ποσού αυτού να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημέρας των εκλογών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2018

Όλες οι διαθέσιμες αιτήσεις εμφανίζονται παρακάτω μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων.

 1. Οι αιτήσεις για τις θέσεις των Βουλευτών, της Κυβέρνησης και των Προέδρων της Βουλής ξεκίνησαν στις 25 Οκτωβρίου 2017.
  • Ο Α' Γύρος Αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017 και οι αιτούντες σε αυτόν λαμβάνουν προτεραιότητα στην αξιολόγηση των αιτήσεών τους.
  • Ο Β' Γύρος Αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2017.
 2. Οι αιτήσεις για τις θέσεις των Νομικών Συμβούλων της Βουλής, των Δημοσιογράφων και του Προσωπικού της Βουλής ξεκίνησαν στις 15 Νοεμβρίου 2017 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017 (έχοντας λάβει παράταση από τις 5 Δεκεμβρίου).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό να λάβουν μέρος ως Σύμβουλοι της Κυβέρνησης.

Πρωτεύων στόχος των Υπουργικών Συμβούλων είναι να υποστηρίζουν το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης και να παρέχουν υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπλέον, οι Σύμβουλοι έχουν ως στόχο τη παροχή νομοθετικού, πολιτικού, στρατηγικού, και συμβουλευτικού έργου ως προς το γενικό συμφέρον της Κυβέρνησης και των πολιτικών και στόχων αυτής.

Ο Επικεφαλής Σύμβουλος της Κυβέρνησης είναι η “πρώτη γραμμή άμυνας” της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, επιβλέπει τους Υπουργικούς Συμβούλους, διαχειρίζεται τη κυβερνητική ροή πληροφοριών, καθώς και χαράσει και υλοποιεί τη στρατηγική του Πρωθυπουργού.

Οι αιτήσεις για τις πέντε (5) θέσεις Συμβούλων της Κυβέρνησης θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Στις αιτήσεις θα εκτιμηθούν τα παρακάτω προσόντα:

 1. γνώση του αντικειμένου της επιτροπής στην οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να οριστεί ως Σύμβουλος,
 2. σχετική εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης πολιτικών ζητημάτων (π.χ. προγράμματα πρακτικής σε βουλευτικά ή πολιτικά γραφεία, υπουργεία, κυβερνητικές υπηρεσίες, πρεσβείες, προξενεία ή διεθνείς διακρατικούς οργανισμούς)