Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων & Η Βουλή

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων προσομοιώνει πιστά την νομοθέτηση στην Ελλάδα, με σκοπό οι νέοι να εξοικειωθούν με αυτήν και να εκτιμήσουν βαθύτερα τις δημοκρατικές διαδικασίες του Ελληνικού Πολιτεύματος.

Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία που ακολουθεί το συνέδριο έχει σχεδιαστεί με πρότυπο τις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και συνοψίζεται στον Κανονισμό της Βουλής του ΜΒΕ. Οι μοναδικές εξαιρέσεις αφορούν κομμάτια της προσομοίωσης που είτε δεν επιτρέπει ο χρόνος να αναπαραχθούν αυτούσια, είτε η διαφορετική διαμόρφωσή τους ενισχύει την επίτευξη του στόχου του συνεδρίου.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το συνέδριο δίνει την δυνατότητα σε 300 ελληνόφωνους φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν ως βουλευτές στην προσομοίωση του Κοινοβουλίου. Κάθε βουλευτής μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο από τις Επιτροπές της Βουλής ή τα αντίστοιχα Όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, και σε μία (1) ανά χρονική στιγμή  μόνο Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί ένα σύνολο βουλευτών με κοινή ιδεολογία, απόψεις και πιστεύω πάνω στα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που καλούνται να συζητήσουν στην Βουλή.

Στο πραγματικό Κοινοβούλιο, οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες συνήθως (όχι όμως απαραίτητα) ταυτίζονται με ένα πολιτικό κόμμα και διαμορφώνονται από το αποτέλεσμα των Εθνικών Εκλογών. Αντίθετα, στο ΜΒΕ κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από την αρχή από ίσο αριθμό βουλευτών με τις υπόλοιπες, οι οποίοι και επιλέγονται από την Οργανωτική Ομάδα με βάση το βιογραφικό που έχουν καταθέσει, μία συνοδευτική έκθεση και τις απαντήσεις που έχουν δώσει συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα αίτησης. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες ξεκινούν από το ίδιο σημείο και αποκτούν την ευκαιρία να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω στην επεξεργασία των νομοσχεδίων, καλλιεργώντας έτσι την κριτική και ρητορική τους ικανότητα.

Κάθε βουλευτής είναι ελεύθερος να ανεξαρτητοποιηθεί, να αλλάξει Κοινοβουλευτική Ομάδα ή να δημιουργήσει μία καινούργια κατά την διάρκεια του συνεδρίου, εφόσον έχει συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό βουλευτών που προβλέπει ο Κανονισμός.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων λειτουργεί με βάση μία ειδικά διαμορφωμένη έκδοση του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, την οποία μπορείτε να βρείτε σε αυτήν την σελίδα.

Σκοπός μας είναι να προσαρμόσουμε τις λειτουργίες του συνεδρίου στο μικρό χρονικό διάστημά του (τέσσερις ημέρες) σε αντίθεση με την άνεση χρόνου που απολαμβάνει η Βουλή των Ελλήνων. Επιπλέον, ως πρότυπη προσομοίωση, εισάγουμε κοινοβουλευτικούς θεσμούς από Κοινοβούλια του εξωτερικού με γνώμονα την βελτίωση της διαδικασίας του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα την ευελιξία κατά την συζήτηση των Σχεδίων Νόμου και την δυνατότητα συζήτησης όσων το δυνατόν περισσότερων προτάσεων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό παρακάτω ή να τον κατεβάσετε σε μορφή PDF κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή.

Διάταξη Θεμάτων

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Διάταξη Θεμάτων περιλαμβάνει τα ζητήματα που θα απασχολήσουν κάθε επιτροπή και όργανο κατά την διάρκεια της προσομοίωσης. Αντίθετα με τις Επιτροπές, η Ολομέλεια δεν έχει ξεχωριστό θέμα, αλλά συζητά και επικυρώνει ή απορρίπτει τα νομοσχέδια που θα προκύψουν από τις Επιτροπές.

Κάθε χρόνο, η Ομάδα του Άφιξις ορίζει τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην Διάταξη Θεμάτων του συνεδρίου και συντάσσει τους Οδηγούς Μελέτης. Οι Υπουργοί αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν ένα Σχέδιο Νόμου για κάθε ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει και την βάση της συζήτησης στην Επιτροπή τις ημέρες του συνεδρίου.

Την τελευταία μέρα της προσομοίωσης, η Ολομέλεια επικυρώνει ή απορρίπτει τα Σχέδια Νόμου που προκύπτουν από τις επιμέρους Επιτροπές και λαμβάνει γνώση του έργου ειδικών οργάνων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ζ' ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

15 - 18 Μαρτίου 2019

Διαρκής Επιτροπή Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης & Δικαιοσύνης

Aρμόδιος Υπουργός: Εσωτερικών

Σχέδιο Νόμου: Για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων

Αρμόδιος Υπουργός: Εξωτερικών

Σχέδιο Νόμου: Για την διατήρηση και την ενίσχυση των σχέσεων και των δεσμών της Πολιτείας με τους Έλληνες της Ομογένειας, και την επίλυση ζητημάτων αυτών

Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου

Αρμόδιος Υπουργός: Οικονομικών

Σχέδιο Νόμου: Για την διαμόρφωση ενος ενιαίου επενδυτικού πλαισίου με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις ξένες άμεσες επενδύσεις

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος

Αρμόδιος Υπουργός: Δικαιοσύνης

Σχέδιο Νόμου: Για την αναμόρφωση του σωφρονιστικού κώδικα και της λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης

Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας

Υπάγεται σε: Πρωθυπουργός

Θέμα Συζήτησης: Προς ανακοίνωση

Προσκεκλημένοι προς συμμετοχή: Προς ανακοίνωση