ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων προσομοιώνει πιστά την νομοθέτηση στην Ελλάδα, με σκοπό οι νέοι να εξοικειωθούν με αυτήν και να εκτιμήσουν βαθύτερα τις δημοκρατικές διαδικασίες του Ελληνικού Πολιτεύματος.

Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία που ακολουθεί το συνέδριο έχει σχεδιαστεί με πρότυπο τις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και συνοψίζεται στον Κανονισμό της Βουλής του ΜΒΕ. Οι μοναδικές εξαιρέσεις αφορούν κομμάτια της προσομοίωσης που είτε δεν επιτρέπει ο χρόνος να αναπαραχθούν αυτούσια, είτε η διαφορετική διαμόρφωση τους ενισχύει την επίτευξη του στόχου του συνεδρίου.

Βουλευτές & Κοινοβουλευτικές Ομάδες

Το συνέδριο δίνει την δυνατότητα σε 300 ελληνόφωνους φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν ως βουλευτές στην προσομοίωση του Κοινοβουλίου. Κάθε βουλευτής μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο από τις πέντε (5) Επιτροπές της Βουλής και σε μία ανά χρονική στιγμή (1) μόνο Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί ένα σύνολο βουλευτών με κοινή ιδεολογία, απόψεις και πιστεύω πάνω στα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που καλούνται να συζητήσουν στην Βουλή.

Στο πραγματικό Κοινοβούλιο, οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες συνήθως (όχι όμως απαραίτητα) ταυτίζονται με ένα πολιτικό κόμμα και διαμορφώνονται από το αποτέλεσμα των Εθνικών Εκλογών. Αντίθετα, στο ΜΒΕ κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από την αρχή από εβδομηντα-πέντε (75) βουλευτές, οι οποίοι και επιλέγονται από την Οργανωτική Ομάδα με βάση το βιογραφικό που έχουν καταθέσει και τις απαντήσεις που έχουν δώσει συμπληρώνοντας την αντίσχοιχη φόρμα αίτησης. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες ξεκινούν από το ίδιο σημείο και αποκτούν την ευκαιρία να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω στην επεξεργασία των νομοσχεδίων, καλλιεργόντας έτσι την κριτική και ρητορική τους ικανότητα.

Κάθε βουλευτής είναι ελεύθερος να ανεξαρτητοποιηθεί, να αλλάξει Κοινοβουλευτική Ομάδα ή να δημιουργήσει μία καινούργια κατά την διάρκεια του συνεδρίου, εφόσον έχει συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό βουλευτών που προβλέπει ο Κανονισμός.