Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων & Η Βουλή

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων προσομοιώνει πιστά την νομοθέτηση στην Ελλάδα, με σκοπό οι νέοι να εξοικειωθούν με αυτήν και να εκτιμήσουν βαθύτερα τις δημοκρατικές διαδικασίες του Ελληνικού Πολιτεύματος.

Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία που ακολουθεί το συνέδριο έχει σχεδιαστεί με πρότυπο τις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και συνοψίζεται στον Κανονισμό της Βουλής του ΜΒΕ. Οι μοναδικές εξαιρέσεις αφορούν κομμάτια της προσομοίωσης που είτε δεν επιτρέπει ο χρόνος να αναπαραχθούν αυτούσια, είτε η διαφορετική διαμόρφωση τους ενισχύει την επίτευξη του στόχου του συνεδρίου.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το συνέδριο δίνει την δυνατότητα σε 300 ελληνόφωνους φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν ως βουλευτές στην προσομοίωση του Κοινοβουλίου. Κάθε βουλευτής μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο από τις πέντε (5) Επιτροπές της Βουλής και σε μία ανά χρονική στιγμή (1) μόνο Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί ένα σύνολο βουλευτών με κοινή ιδεολογία, απόψεις και πιστεύω πάνω στα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που καλούνται να συζητήσουν στην Βουλή.

Στο πραγματικό Κοινοβούλιο, οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες συνήθως (όχι όμως απαραίτητα) ταυτίζονται με ένα πολιτικό κόμμα και διαμορφώνονται από το αποτέλεσμα των Εθνικών Εκλογών. Αντίθετα, στο ΜΒΕ κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από την αρχή από εβδομηντα-πέντε (75) βουλευτές, οι οποίοι και επιλέγονται από την Οργανωτική Ομάδα με βάση το βιογραφικό που έχουν καταθέσει και τις απαντήσεις που έχουν δώσει συμπληρώνοντας την αντίσχοιχη φόρμα αίτησης. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες ξεκινούν από το ίδιο σημείο και αποκτούν την ευκαιρία να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω στην επεξεργασία των νομοσχεδίων, καλλιεργόντας έτσι την κριτική και ρητορική τους ικανότητα.

Κάθε βουλευτής είναι ελεύθερος να ανεξαρτητοποιηθεί, να αλλάξει Κοινοβουλευτική Ομάδα ή να δημιουργήσει μία καινούργια κατά την διάρκεια του συνεδρίου, εφόσον έχει συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό βουλευτών που προβλέπει ο Κανονισμός.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων λειτουργεί με βάση μία ειδικά διαμορφωμένη έκδοση του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, την οποία μπορείτε να βρείτε σε αυτήν την σελίδα.

Σκοπός μας είναι να προσαρμόσουμε τις λειτουργίες του συνεδρίου στο μικρό χρονικό διάστημα του (τέσσερις ημέρες) σε αντίθεση με την άνεση χρόνου που απολαμβάνει η Βουλή των Ελλήνων. Επιπλέον, ως πρότυπη προσομοίωση, εισάγουμε κοινοβουλευτικούς θεσμούς από Κοινοβούλια του εξωτερικού με γνώμονα την βελτίωση της διαδικασίας του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα την ευελιξία κατά την συζήτηση των Σχεδίων Νόμου και την δυνατότητα συζήτησης όσων το δυνατόν περισσότερων προτάσεων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό παρακάτω ή να τον κατεβάσετε σε μορφή PDF κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή.

Διάταξη Θεμάτων

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Διάταξη Θεμάτων περιλαμβάνει τα ζητήματα που θα απασχολήσουν κάθε επιτροπή κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Αντίθετα με τις Επιτροπές, η Ολομέλεια δεν έχει ξεχωριστό θέμα, αλλά συζητά και επικυρώνει ή απορρίπτει τα νομοσχέδια που θα προκύψουν από τις Επιτροπές.

Κάθε χρόνο, η Ομάδα του Άφιξις ορίζει τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην Διάταξη Θεμάτων του συνεδρίου. Οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Επιτροπών αναλαμβάνουν να ερευνήσουν ο καθένας το ζήτημα της επιτροπής του και να συντάξουν έναν βοηθητικό Οδηγό Μελέτης για να βοηθήσουν τους βουλευτές στην προετοιμασία τους για τις εργασίες της προσομοίωσης. Οι Υπουργοί αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν ένα Σχέδιο Νόμου για κάθε ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει και την βάση της συζήτησης στην Επιτροπή τις ημέρες του συνεδρίου.

Την τελευταία μέρα της προσομοίωσης, η Ολομέλεια επικυρώνει ή απορρίπτει τα Σχέδια Νόμου που προκύπτουν από τις επιμέρους Επιτροπές.

ΣΤ' ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

09 - 12 Μαρτίου 2018

Διαρκής Επιτροπή Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης & Δικαιοσύνης

Aρμόδιος Υπουργός: Εσωτερικών

Σχέδιο Νόμου: Ανοικοδόμηση και οργάνωση των Ηλεκτρονικών Δομών της Χώρας

 

Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων

Αρμόδιος Υπουργός: Εξωτερικών

Σχέδιο Νόμου: Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής και Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας

 

Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Αρμόδιος Υπουργός: Οικονομικών

Σχέδιο Νόμου: Σύνταξη του Εθνικού Προϋπολογισμού του Ελληνικού Κράτους για το 2018-2019

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

Αρμόδιος Υπουργός: Περιβάλλοντος

Σχέδιο Νόμου: Αξιοποίηση των Φυσικών Πόρων της Χώρας