fbpx
Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων & Η Βουλή

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων προσομοιώνει πιστά την νομοθέτηση στην Ελλάδα, με σκοπό οι νέοι να εξοικειωθούν με αυτήν και να εκτιμήσουν βαθύτερα τις δημοκρατικές διαδικασίες του Ελληνικού Πολιτεύματος.

Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία που ακολουθεί το συνέδριο έχει σχεδιαστεί με πρότυπο τις διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και συνοψίζεται στον Κανονισμό της Βουλής του ΜΒΕ. Οι μοναδικές εξαιρέσεις αφορούν κομμάτια της προσομοίωσης που είτε δεν επιτρέπει ο χρόνος να αναπαραχθούν αυτούσια, είτε η διαφορετική διαμόρφωσή τους ενισχύει την επίτευξη του στόχου του συνεδρίου.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Το συνέδριο δίνει την δυνατότητα σε 300 ελληνόφωνους φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχουν ως βουλευτές στην προσομοίωση του Κοινοβουλίου. Κάθε βουλευτής μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο από τις Επιτροπές της Βουλής ή τα αντίστοιχα Όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας, και σε μία (1) ανά χρονική στιγμή  μόνο Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί ένα σύνολο βουλευτών με κοινή ιδεολογία, απόψεις και πιστεύω πάνω στα διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που καλούνται να συζητήσουν στην Βουλή.

Στο πραγματικό Κοινοβούλιο, οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες συνήθως (όχι όμως απαραίτητα) ταυτίζονται με ένα πολιτικό κόμμα και διαμορφώνονται από το αποτέλεσμα των Εθνικών Εκλογών. Αντίθετα, στο ΜΒΕ κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από την αρχή από ίσο αριθμό βουλευτών με τις υπόλοιπες, οι οποίοι και επιλέγονται από την Οργανωτική Ομάδα με βάση το βιογραφικό που έχουν καταθέσει, μία συνοδευτική έκθεση και τις απαντήσεις που έχουν δώσει συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα αίτησης. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες ξεκινούν από το ίδιο σημείο και αποκτούν την ευκαιρία να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω στην επεξεργασία των νομοσχεδίων, καλλιεργώντας έτσι την κριτική και ρητορική τους ικανότητα.

Κάθε βουλευτής είναι ελεύθερος να ανεξαρτητοποιηθεί, να αλλάξει Κοινοβουλευτική Ομάδα ή να δημιουργήσει μία καινούργια κατά την διάρκεια του συνεδρίου, εφόσον έχει συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό βουλευτών που προβλέπει ο Κανονισμός.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων λειτουργεί με βάση μία ειδικά διαμορφωμένη έκδοση του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, την οποία μπορείτε να βρείτε σε αυτήν την σελίδα.

Σκοπός μας είναι να προσαρμόσουμε τις λειτουργίες του συνεδρίου στο μικρό χρονικό διάστημά του (τέσσερις ημέρες) σε αντίθεση με την άνεση χρόνου που απολαμβάνει η Βουλή των Ελλήνων. Επιπλέον, ως πρότυπη προσομοίωση, εισάγουμε κοινοβουλευτικούς θεσμούς από Κοινοβούλια του εξωτερικού με γνώμονα την βελτίωση της διαδικασίας του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα την ευελιξία κατά την συζήτηση των Σχεδίων Νόμου και την δυνατότητα συζήτησης όσων το δυνατόν περισσότερων προτάσεων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό παρακάτω ή να τον κατεβάσετε σε μορφή PDF κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή.

Διάταξη Θεμάτων

Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η Διάταξη Θεμάτων περιλαμβάνει τα ζητήματα που θα απασχολήσουν κάθε επιτροπή και όργανο κατά την διάρκεια της προσομοίωσης. Αντίθετα με τις επιτροπές, η Ολομέλεια δεν έχει ξεχωριστό θέμα, αλλά συζητά και επικυρώνει ή απορρίπτει τα νομοσχέδια όπως αυτά θα προκύψουν από τις επιτροπές.

Κάθε χρόνο, η ομάδα του Afixis ορίζει τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στη Διάταξη Θεμάτων της προσομοίωσης και συντάσσει τα Πακέτα Μελέτης που θα κατευθύνουν τους νεαρούς βουλευτές στο έργο τους να νομοθετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υπέρ της χώρας τους.

Οι Υπουργοί αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν τα Σχέδια Νόμου τους για κάθε ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει και την βάση της συζήτησης στην επιτροπή τις ημέρες της προσομοίωσης.

Την τελευταία μέρα της προσομοίωσης, η Ολομέλεια επικυρώνει ή απορρίπτει τα σχέδια νόμου που προκύπτουν από τις επιμέρους επιτροπές και λαμβάνει γνώση του έργου ειδικών οργάνων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Θ' ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

13 - 16 Μαΐου 2022

 

Η Βουλή συγκαλείται για να συζητήσει επί των εξής σχεδίων νόμου:

  • Για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, του Υπουργού Εσωτερικών, κατατεθειμένο στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  • Για τη σύνδεση παιδείας και εργασίας, του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κατατεθειμένο στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
  • Για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου, κατατεθειμένο στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,
  • Για την πρόληψη και καταπολέμηση πανδημίας, του Υπουργού Υγείας, κατατεθειμένο στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων