fbpx

Λένε ότι δεν μπορείς να μείνεις μακριά από αυτό που αγαπάς. Λένε ότι η πολιτική και η ρητορεία είναι δυο αρετές που καλλιεργούνται και εξελίσσονται με μεράκι. Λένε ότι η πρόοδος και η εξέλιξη μιας χώρας εναπόκειται στα χέρια της νεολαίας της. Λένε ότι στους νέους πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν.

Επειδή όμως τα λόγια πρέπει να γίνονται πράξεις, το συνέδριο – θεσμός που αγαπήθηκε, δηλώνει και πάλι το παρόν. Το 4ο Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων είναι και πάλι στα σκαριά και πρόκειται να λάβει χώρα την 1η – 4η Απριλίου 2016. Η επιστροφή του αυτή κρύβει εκπλήξεις και νέες θέσεις, που θα ανανεώσουν και θα εξελίξουν τη δομή του συνεδρίου. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται δύο καινούριες, καινοτόμες και κομβικές θέσεις, αυτές του Αναπληρωτή Υπουργού και του Αντιπροέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Αντιπρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει να ενισχύει και να βοηθήσει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του. Βρίσκεται σε ιεραρχικά ανώτερη θέση από τους βουλευτές, τους οποίους και συντονίζει υπό τις εντολές και την καθοδήγηση του Προέδρου. Μαζί με τον Εκπρόσωπο Τύπου και τον Πρόεδρο συναποτελούν μια τριαρχία, υπεύθυνη για την οργάνωση και τον συντονισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παράλληλα, θέση υποστηρικτική του Υπουργού αναλαμβάνει και ο Αναπληρωτής Υπουργός. Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός έχουν για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου εντός της επιτροπής που προΐστανται, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ενισχυμένη και πιο δυναμική είναι πλέον και η θέση του Πρωθυπουργού, ο οποίος, με βάση τον νέο κανονισμό, έχει το δικαίωμα αποπομπής μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου. Το δικαίωμά του αυτό, όμως, σαφώς και δεν είναι χωρίς όριο. Ο Πρωθυπουργός δύναται να αποπέμψει έως και το ¼ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι δύο άτομα. Τα δύο αυτά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν δύναται να στελεχώνουν το ίδιο Υπουργείο. Με άλλα λόγια, ο Πρωθυπουργός δεν έχει το δικαίωμα αποπομπής και του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού ενός εκ των τεσσάρων Υπουργείων.

Τα τέσσερα αυτά Υπουργεία οδηγούν και στον σχηματισμό τεσσάρων (4) Επιτροπών. Ειδικότερα, ο Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προΐστανται της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, αποστολή της οποίας είναι η εκπόνηση και διαμόρφωση ενός Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος και θα ρυθμίζει τα σχετικά με τις διαδικασίες διενέργειας μίας εξόρυξης με περιβαλλοντικό κόστος, την παροχή φορολογικών κινήτρων και ευκαιριών στον ιδιωτικό τομέα, τον προσανατολισμό των δημόσιων επενδύσεων και τις συνδικαλιστικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο προκήρυξης των απεργιών.

Την ίδια στιγμή, στην «ατζέντα» της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, προϊστάμενοι της οποίας είναι ο Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τίθενται οι σχέσεις Εκκλησίας  Κράτους και οι βουλευτές καλούνται να αποφασίσουν για ζητήματα φορολογικά και περιουσιακά, διοικητικής αρμοδιότητας και προστασίας-σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπρόσθετα, την ανάλυση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, αναλαμβάνει η Επιτροπή  Μορφωτικών Υποθέσεων, με προϊστάμενους Υπουργούς, τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με στόχο την αναδιαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια, η Επιτροπή Μορφωτικών θέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα πολύ σημαντικό για τη χώρα ζήτημα.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, με προϊστάμενους Υπουργούς τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, η οποία θέτει προς συζήτηση το δικαίωμα στην υγεία και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αναζητώντας ένα μοντέλο αναμόρφωσης του συστήματος υγείας και όλων των σχετικών με αυτό πτυχών.

Πράγματι, το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων – κατά κόσμον ΜΒΕ – δημιουργήθηκε από νέους, για τους νέους. Συνεχίζεται, όμως, πάλι από νέους, όχι από συνήθεια, αλλά γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν πρέπει να “ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου”.

Το ΜΒΕ γυρίζει σελίδα