Οδηγοί Μελέτης - Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων
Διάταξη Θεμάτων 2016

Οι Οδηγοί Μελέτης

Οι Οδηγοί Μελέτης του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων αποτελούν το πρώτο υλικό στην έρευνα των βουλευτών για να κατανοήσουν την φύση του ζητήματος υπό συζήτηση.

Προετοιμάζονται κάθε χρόνο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και περιέχουν πληροφορίες γύρω από το αντικείμενο συζήτησης, το ιστορικό του προβλήματος, και πηγές από τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει ο βουλευτής την περαιτέρω έρευνα του πάνω στα ζητήματα της Διάταξης Θεμάτων.