Ολομέλεια της Βουλής

ΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ


 

Έμβλημα Εθνικού Κινήματος
Έμβλημα Σοσιαλιστικής Δύναμης
Έμβλημα Πνοής Δημοκρατίας
Έμβλημα Φιλελεύθερης Κίνησης
Έμβλημα Ενωμένης Αριστεράς

Κάθε Βουλευτής εισέρχεται στην προσομοίωση ως μέλος μίας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία εκπροσωπεί και την ιδεολογία που βρίσκεται πιο κοντά στα προσωπικά πιστεύω του συμμετέχοντος.

Κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα διαθέτει την δική της ιεραρχία (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Τομεάρχης, Εκπρόσωπος Τύπου, Βουλευτής) και ενορχηστρώνει την δική της στρατηγική, η οποία θα της επιτρέψει να προωθήσει τις λύσεις της αποτελεσματικότερα κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου.

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν κάθε Ομάδα συνοψίζονται στο Καταστατικό της. Τα μέλη της Ομάδας καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το Καταστατικό και να φροντίσουν για την τήρηση των κανονισμών του.