Όλοι οι φέροντες την ημετέραν υπογραφήν νόμοι και διατάγματα, όλαι αι δημοσιότητος χρήζουσαι διατάξεις και διακηρύξεις των ημετέρων υπουργείων, έτι δε αι περί διορισμών και προβιβασμών εις τας δημοσίους υπηρεσίας, και αι περί παραιτήσεων ειδοποιήσεις, θέλουν δημοσιεύεσθαι του λοιπού δια μιας επισήμου εφημερίδος, ήτις θέλει φέρει το όνομα Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, και εκδίδεσθαι υπό την εφορίαν του ημετέρου επί των Εσωτερικών Γραμματέως της Επικρατείας.

~ Από το Βασιλικό Διάταγμα Υπ. Αριθ. 2, όπως εκδόθηκε στο πρώτο ΦΕΚ του 1833 για την ίδρυση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας αποτελεί την επίσημη έκδοση της Πολιτείας στην οποία δημοσιεύονται όλοι οι νόμοι που ψηφίζονται από την Βουλή των Ελλήνων και υπογράφονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το πρώτο της φύλλο εκδόθηκε το 1833 και μέχρι το 1835 η Εφημερίδα εκδιδόταν σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την γερμανική. Μέχρι και σήμερα, εκδίδεται από το Εθνικό Τυπογραφείο, όπου όλα τα τεύχη της διατίθενται διαδικτυακά δωρέαν προς το κοινό.

Το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων έχει την δική του Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία δημοσιεύονται όλοι οι Νόμοι του συνεδρίου, τα νομοσχέδια, δηλαδή, τα οποία υπερψηφίζονται στην Ολομέλεια της προσομοίωσης κατά την τελευταία μέρα των εργασιών της και υπογράφονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της.

Νόμοι του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων


Για την ρύθμιση του μειονοτικού ζητήματος της Θράκης

Υπ. Αριθ: 11/2015

Αρμόδια Επιτροπή: Δημοσίας Διοίκησης, Τάξης & Δικαιοσύνης

Αρμόδιος Υπουργός: Ευγενίδης Γεώργιος

Για την καταπολέμηση των ρατσιστικών εκδηλώσεων

Υπ. Αριθ: 10/2015

Αρμόδια Επιτροπή: Δημοσίας Διοίκησης, Τάξης & Δικαιοσύνης

Αρμόδιος Υπουργός: Ευγενίδης Γεώργιος

Για τις οικογενειακές σχέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ομοφύλων ζευγαριών

Υπ. Αριθ: 09/2015

Αρμόδια Επιτροπή: Κοινωνικών Υποθέσεων

Αρμόδιος Υπουργός: Λυριστής Μηνάς

Για το πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και τις μεθόδους αξιοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων

Υπ. Αριθ: 08/2015

Αρμόδια Επιτροπή: Μορφωτικών Υποθέσεων

Αρμόδιος Υπουργός: Γαβριηλίδης Γεώργιος

Καταψηφισμένα Σχέδια Νόμου του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων


Για τις βασικές εργασιακές σχέσεις και τον κατώτατο μισθό εργασίας του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπ. Αριθ: 01/2015

Αρμόδια Επιτροπή: Οικονομικών Υποθέσεων

Αρμόδιος Υπουργός: Κουρμπέτης Σταύρος