ΜΒΕ Χρονοδιάγραμμα 2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟY 2020

Ακολουθούν όλες οι ημερομηνίες με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Διοργάνωση ή/και αναμένει η Διοργάνωση από τους Συμμετέχοντες να προβούν πριν, κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση της προσομοίωσης.

* Προσοχή: Το Χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει πριν το συνέδριο. Στην περίπτωση αυτή, όσοι έχουν ήδη καταθέσει την αίτησή τους ή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν θα λάβουν έγκαιρη ειδοποίηση στο email που έχουν δηλώσει.

Βουλευτές

 • 05 Οκτωβρίου 2019: Έναρξη Αιτήσεων (για όλους τους ρόλους της προσομοίωσης)
 • 24 Οκτωβρίου 2019: Ολοκλήρωση Αιτήσεων Α' Γύρου
 • 25 Οκτωβρίου 2019: Έναρξη Αιτήσεων Β' Γύρου
 • 05 Νοεμβρίου 2019: Ολοκλήρωση Αιτήσεων Β' Γύρου
 • 21 Νοεμβρίου 2019: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων για Βουλευτές, Κυβέρνηση, Προεδρεία, Δημοσιογραφική Ομάδα και Νομική Υπηρεσία
 • 04-05 Δεκεμβρίου 2019: Ενημέρωση για Προεκλογική Περίοδο
 • 06 Δεκεμβρίου 2019 – 06 Ιανουαρίου 2020: Προεκλογική Περίοδος Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 07 Ιανουαρίου 2020: Α’ Γύρος Εκλογών
 • 13 Ιανουαρίου 2020: Β’ Γύρος Εκλογών
 • 14 Ιανουαρίου 2020: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών
 • 15 Ιανουαρίου 2020: Ανακοίνωση Σχηματισμού Διοίκησης Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 21 Φεβρουαρίου 2020: Δημοσίευση Νομοσχεδίων
 • 03 Μαρτίου 2020: Debate Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 13 – 16 Μαρτίου 2020: Διεξαγωγή Προσομοίωσης (Η' Σύνοδος)
 • 16 – 31 Μαρτίου 2020: Υποβολή Ανατροφοδότησης (Feedback) στην Διοργάνωση

Προεδρεία & Κυβέρνηση

 • 15-30 Δεκεμβρίου 2019: Α’ Γύρος Εκπαίδευσης Προεδρείων (Οδηγοί Μελέτης & Κανονισμός) 
 • 5-15 Δεκεμβρίου: Α’ Γύρος Εκπαίδευσης Κυβέρνησης (Οδηγός Μελέτης)
 • 7 Ιανουαρίου 2020: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Σχεδίων Νόμου (Κυβέρνηση)
 • 15 Δεκεμβρίου 2019 – 15 Φεβρουαρίου 2020:  Β’ Γύρος Εκπαίδευσης Προεδρείων (Λειτουργία Επιτροπής) & Κυβέρνησης (Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτικής)

Νομική Υπηρεσία, Δημοσιογραφική Ομάδα & Προσωπικό της Βουλής

 • 5 - 20 Δεκεμβρίου 2019: Α’ Γύρος Εκπαίδευσης Νομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Νόμου) & Δημοσιογράφων (Κανόνες Συγγραφής & Δεοντολογία Συνεδρίου)
 • 8 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου 2020: Επεξεργασία Σχεδίων Νόμου από Νομική Υπηρεσία
 • 10-29 Φεβρουαρίου 2020:  Β’ Γύρος Εκπαίδευσης Νομικής Υπηρεσίας (Λειτουργία εντός Επιτροπής) & Δημοσιογράφων (Λειτουργία εντός Συνεδρίου)

Η' ΣΥΝΟΔΟΣ

13 - 16 Μαρτίου 2020