Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Παλαιά Βουλή των Ελλήνων

09.00 - 10.00 Προσέλευση 

10.00 - 12.00 Τελετή Έναρξης 

12.00 - 13.00 Παρουσίαση Κανόνων & Κατάθεση Νομοσχεδίων 

13.00 - 15.00 Μεσημεριανό Φαγητό 

Royal Olympic Hotel

15.00 - 16.00 Εγγραφές

16.00 - 20.00 Συνεδρίαση Κ.Ο. & Επιτροπών

 

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Royal Olympic Hotel

08.30 - 09.00 Προσέλευση στο Συνεδριακό Χώρο

09.00 - 11.00 Συνεδρίαση Επιτροπών 

11.00 - 11.30 Διάλειμμα  

11.30 - 14.00 Συνεδρίαση Επιτροπών 

14.00 - 15.30 Μεσημεριανό Φαγητό 

15.30 - 17.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

17.00 – 17.15 Διάλειμμα

17.15 – 20.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Royal Olympic Hotel

08.30 - 09.00 Προσέλευση στο Συνεδριακό Χώρο

09.00 - 11.30 Συνεδρίαση Επιτροπών 

11.00 - 11.30 Διάλειμμα  

11.30 - 14.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

14.00 - 15.30 Μεσημεριανό Φαγητό 

15.30 – 17.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

17.00 – 17.15 Διάλειμμα

17.15 – 20.00 Συνεδρίαση Επιτροπών 

 

∆ευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Παλαιά Βουλή των Ελλήνων

09.00 - 11.00 Συνεδρίαση Ολομέλειας 

11.00 - 11.15 ∆ιάλειμμα

11.15 - 13.00 Συνεδρίαση Ολομέλειας 

13.00 - 14.30 Μεσημεριανό Φαγητό 

14.30 - 18.15 Συνεδρίαση Ολομέλειας 

18.15 - 20.00 Τελετή Λήξης

Παλαιά Βουλή

Royal Olympic Hotel