ΜΒΕ Χρονοδιάγραμμα 2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟY 2018

Ακολουθούν όλες οι ημερομηνίες με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Διοργάνωση ή/και αναμένει η Διοργάνωση από τους Συμμετέχοντες να προβούν πριν, κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση της προσομοίωσης.

* Προσοχή: Το Χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει πριν το συνέδριο. Στην περίπτωση αυτή, όσοι έχουν ήδη καταθέσει την αίτησή τους ή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν θα λάβουν έγκαιρη ειδοποίηση στο email που έχουν δηλώσει.

Βουλευτές

 • 25 Οκτωβρίου 2017: Έναρξη A’ Γύρου Αιτήσεων (Προεδρεία της Βουλής, Κυβέρνηση, Βουλευτές
 • 15 Νοεμβρίου 2017: Ολοκλήρωση Α΄ Γύρου Αιτήσεων
 • 16 Νοεμβρίου 2017: Έναρξη Β’ Γύρου Αιτήσεων (Προεδρεία της Βουλής, Κυβέρνηση, Βουλευτές)
 • 17 Νοεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Γύρου Αιτήσεων
 • 28 Νοεμβρίου 2017: Ολοκλήρωση Β’ Γύρου Αιτήσεων
 • 30 Νοεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων
 • 01 - 04 Δεκεμβρίου 2017: Ενημέρωση για Προεκλογική Περίοδο
 • 04 – 17 Δεκεμβρίου 2017: Προεκλογική Περίοδος Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 17 Δεκεμβρίου 2017: Α’ Γύρος Εκλογών
 • 20 Δεκεμβρίου 2017: Β’ Γύρος Εκλογών
 • 21 Δεκεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών
 • 22 Δεκεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Σχηματισμού Διοίκησης Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 02 Μαρτίου 2018: Debate Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 01 – 20 Φεβρουαρίου 2018: Διοργάνωση Ημερίδων ανά Επιτροπή

Προεδρεία & Κυβέρνηση

 • 25 Οκτωβρίου 2017: Έναρξη Α’ Γύρου Αιτήσεων
 • 15 Νοεμβρίου 2017: Ολοκλήρωση Α’ Γύρου Αιτήσεων
 • 16 Νοεμβρίου 2017: Έναρξη Β’ Γύρου Αιτήσεων
 • 28 Νοεμβρίου 2017: Ολοκλήρωση Β’ Γύρου Αιτήσεων
 • 30 Νοεμβρίου  –  4 Δεκεμβρίου 2017: Συνεντεύξεις Αξιωματούχων
 • 5 Δεκεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων
 • 4-10 Δεκεμβρίου 2017: Α’ Γύρος Εκπαίδευσης Προεδρείων (Οδηγοί Μελέτης) & Κυβέρνησης (Σχέδια Νόμου)
 • 30 Δεκεμβρίου 2017: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Οδηγών Μελέτης (Πρόεδροι & Αντιπρόεδροι) & Σχεδίων Νόμου (Κυβέρνηση)
 • 01 – 20 Φεβρουαρίου 2018:  Β’ Γύρος Εκπαίδευσης Προεδρείων (Λειτουργία Επιτροπής)

Νομική Υπηρεσία, Δημοσιογραφική Ομάδα & Προσωπικό της Βουλής

 • 5 Δεκεμβρίου 2017: Ολοκλήρωση Αιτήσεων
 • 6 Δεκεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων
 • 7 - 14 Δεκεμβρίου 2017: Α’ Γύρος Εκπαίδευσης Νομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Νόμου) & Δημοσιογράφων (Κανόνες Συγγραφής & Δεοντολογία Συνεδρίου)
 • 07 – 31 Ιανουαρίου 2018: Επεξεργασία Σχεδίων Νόμου από Νομική Υπηρεσία
 • 01 – 20 Φεβρουαρίου 2018:  Β’ Γύρος Εκπαίδευσης Νομικής Υπηρεσίας (Λειτουργία εντός Επιτροπής) & Δημοσιογράφων (Λειτουργία εντός Συνεδρίου)

Για όλους τους συμμετέχοντες

 • 01 Μαρτίου 2018: Δημοσίευση Σχεδίων Νόμου
 • 09 – 12 Μαρτίου 2018: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2018
 • 13 – 31 Μαρτίου 2018: Υποβολή Feedback στην Διοργάνωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΤ' ΣΥΝΟΔΟΣ

09 - 12 Μαρτίου 2018


 

Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018

Παλαιά Βουλή των Ελλήνων

09.00 - 10.00 Προσέλευση 

10.00 - 12.00 Τελετή Έναρξης 

12.00 - 13.00 Παρουσίαση Κανόνων & Κατάθεση Νομοσχεδίων 

13.00 - 15.00 Μεσημεριανό Φαγητό 

Ξενοδοχείο Χίλτον

15.00 - 16.00 Εγγραφές

16.00 - 20.00 Συνεδρίαση Κ.Ο. & Επιτροπών

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Ξενοδοχείο Χίλτον

08.30 - 09.00 Προσέλευση στο Συνεδριακό Χώρο

09.00 - 11.00 Συνεδρίαση Επιτροπών 

11.00 - 11.30 Διάλειμμα  

11.30 - 14.00 Συνεδρίαση Επιτροπών 

14.00 - 15.30 Μεσημεριανό Φαγητό 

15.30 - 17.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

17.00 – 17.15 Διάλειμμα

17.15 – 20.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Ξενοδοχείο Χίλτον

08.30 - 09.00 Προσέλευση στο Συνεδριακό Χώρο

09.00 - 11.30 Συνεδρίαση Επιτροπών 

11.00 - 11.30 Διάλειμμα  

11.30 - 14.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

14.00 - 15.30 Μεσημεριανό Φαγητό 

15.30 – 17.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

17.00 – 17.15 Διάλειμμα

17.15 – 20.00 Συνεδρίαση Επιτροπών 

∆ευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Παλαιά Βουλή των Ελλήνων

09.00 - 11.00 Συνεδρίαση Ολομέλειας 

11.00 - 11.15 ∆ιάλειμμα

11.15 - 13.00 Συνεδρίαση Ολομέλειας 

13.00 - 14.30 Μεσημεριανό Φαγητό 

14.30 - 18.15 Συνεδρίαση Ολομέλειας 

18.15 - 20.00 Τελετή Λήξης

Παλαιά Βουλή

Ξενοδοχείο Χίλτον