ΜΒΕ Χρονοδιάγραμμα 2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟY 2019

Ακολουθούν όλες οι ημερομηνίες με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Διοργάνωση ή/και αναμένει η Διοργάνωση από τους Συμμετέχοντες να προβούν πριν, κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση της προσομοίωσης.

* Προσοχή: Το Χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει πριν το συνέδριο. Στην περίπτωση αυτή, όσοι έχουν ήδη καταθέσει την αίτησή τους ή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν θα λάβουν έγκαιρη ειδοποίηση στο email που έχουν δηλώσει.

Βουλευτές

 • 01 Οκτωβρίου 2018: Έναρξη Αιτήσεων (για όλους τους ρόλους της προσομοίωσης)
 • 31 Οκτωβρίου 2018: Ολοκλήρωση Αιτήσεων Α' Γύρου
 • 01 Νοεμβρίου 2018: Έναρξη Αιτήσεων Β' Γύρου
 • 12 Νοεμβρίου 2018: Ολοκλήρωση Αιτήσεων Β' Γύρου
 • 15 Νοεμβρίου 2018: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων για Προέδρους & Κυβέρνηση και για Βουλευτές Α' Γύρου αιτήσεων (μαζί με Συμβούλους και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας)
 • 31 Νοεμβρίου 2018: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αιτήσεων για Βουλευτές Β' Γύρου αιτήσεων, Δημοσιογράφους & Νομικούς Συμβούλους
 • 01 - 05 Δεκεμβρίου 2018: Ενημέρωση για Προεκλογική Περίοδο
 • 06 Δεκεμβρίου 2018 – 06 Ιανουαρίου 2019: Προεκλογική Περίοδος Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 07 Ιανουαρίου 2019: Α’ Γύρος Εκλογών
 • 09 Ιανουαρίου 2019: Β’ Γύρος Εκλογών
 • 10 Ιανουαρίου 2019: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών
 • 12 Ιανουαρίου 2019: Ανακοίνωση Σχηματισμού Διοίκησης Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 01 Μαρτίου 2019: Δημοσίευση Νομοσχεδίων
 • 05 Μαρτίου 2019: Debate Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων
 • 15 – 18 Μαρτίου 2019: Διεξαγωγή Προσομοίωσης (Ζ' Σύνοδος)
 • 18 – 31 Μαρτίου 2018: Υποβολή Ανατροφοδότησης (Feedback) στην Διοργάνωση

Προεδρεία & Κυβέρνηση

 • 1 - 15 Δεκεμβρίου 2018: Α’ Γύρος Εκπαίδευσης Προεδρείων (Οδηγοί Μελέτης & Κανόνες) & Κυβέρνησης (Σχέδια Νόμου)
 • 30 Δεκεμβρίου 2018: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Σχεδίων Νόμου (Κυβέρνηση)
 • 15 Δεκεμβρίου 2018 – 15 Φεβρουαρίου 2019:  Β’ Γύρος Εκπαίδευσης Προεδρείων (Λειτουργία Επιτροπής) & Κυβέρνησης (Στρατηγικός Σχεδιασμός Πολιτικής)

Νομική Υπηρεσία, Δημοσιογραφική Ομάδα & Προσωπικό της Βουλής

 • 1 - 15 Δεκεμβρίου 2018: Α’ Γύρος Εκπαίδευσης Νομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Νόμου) & Δημοσιογράφων (Κανόνες Συγγραφής & Δεοντολογία Συνεδρίου)
 • 30 Δεκεμβρίου 2018 – 31 Ιανουαρίου 2019: Επεξεργασία Σχεδίων Νόμου από Νομική Υπηρεσία
 • 01 – 20 Φεβρουαρίου 2019:  Β’ Γύρος Εκπαίδευσης Νομικής Υπηρεσίας (Λειτουργία εντός Επιτροπής) & Δημοσιογράφων (Λειτουργία εντός Συνεδρίου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ζ' ΣΥΝΟΔΟΣ

15 - 18 Μαρτίου 2019


Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Ιστορικό Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής

09.00 - 10.00 Προσέλευση

10.00 - 12.00 Τελετή Έναρξης

12.00 - 13.00 Παρουσίαση Κανόνων & Κατάθεση Νομοσχεδίων

13.00 - 15.00 Μεσημεριανό Φαγητό

Royal Olympic Hotel

15.00 - 16.00 Εγγραφές

16.00 - 20.00 Συνεδρίαση Κ.Ο. & Επιτροπών

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Royal Olympic Hotel

08.30 - 09.00 Προσέλευση στο Συνεδριακό Χώρο

09.00 - 11.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

11.00 - 11.30 Διάλειμμα

11.30 - 14.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

14.00 - 15.30 Μεσημεριανό Φαγητό

15.30 - 17.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

17.00 – 17.15 Διάλειμμα

17.15 – 20.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Royal Olympic Hotel

08.30 - 09.00 Προσέλευση στο Συνεδριακό Χώρο

09.00 - 11.30 Συνεδρίαση Επιτροπών

11.00 - 11.30 Διάλειμμα

11.30 - 14.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

14.00 - 15.30 Μεσημεριανό Φαγητό

15.30 – 17.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

17.00 – 17.15 Διάλειμμα

17.15 – 20.00 Συνεδρίαση Επιτροπών

∆ευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Ιστορικό Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής

09.00 - 11.00 Συνεδρίαση Ολομέλειας

11.00 - 11.15 ∆ιάλειμμα

11.15 - 13.00 Συνεδρίαση Ολομέλειας

13.00 - 14.30 Μεσημεριανό Φαγητό

14.30 - 18.15 Συνεδρίαση Ολομέλειας

18.15 - 20.00 Τελετή Λήξης