Η Κυβέρνηση του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2018

Η Κυβέρνηση του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2018

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας  του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2018     Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθ. 1 Διορισμός της Κυβέρνησης του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων 2018   Με το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα του φετινού συνεδρίου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως Επικεφαλής

Το ΜΒΕ γυρίζει σελίδα

Το ΜΒΕ γυρίζει σελίδα

Λένε ότι δεν μπορείς να μείνεις μακριά από αυτό που αγαπάς. Λένε ότι η πολιτική και η ρητορεία είναι δυο αρετές που καλλιεργούνται και εξελίσσονται με μεράκι. Λένε ότι η πρόοδος και η εξέλιξη μιας χώρας εναπόκειται στα χέρια της