Το ΜΒΕ γυρίζει σελίδα

Το ΜΒΕ γυρίζει σελίδα

Λένε ότι δεν μπορείς να μείνεις μακριά από αυτό που αγαπάς. Λένε ότι η πολιτική και η ρητορεία είναι δυο αρετές που καλλιεργούνται και εξελίσσονται με μεράκι. Λένε ότι η πρόοδος και η εξέλιξη μιας χώρας εναπόκειται στα χέρια της