Νομοσχέδια - Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων
Θεματολογία 2016

Τα Σχέδια Νόμου

Ένα από τα βασικά κομμάτια του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων είναι η διαμόρφωση των Σχεδίων Νόμων ή Νομοσχεδίων, τα οποία συζητούν οι βουλευτές στις Επιτροπές τους και ψηφίζουν ως σύνολο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η Κυβέρνηση καταθέτει τα νομοσχέδια και κάθε βουλευτής τροποποιεί τις προτάσεις ή προσθέτει δικές του ώστε να προκύψει η τελική απόφαση της Επιτροπής.

Ακολουθούν τα Νομοσχέδια της Δ' Συνόδου του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων.