Τί περιλαμβάνει η Διάταξη Θεμάτων;

Η Διάταξη Θεμάτων περιλαμβάνει τα ζητήματα που θα απασχολήσουν κάθε επιτροπή κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Αντίθετα με τις επιτροπές, η Ολομέλεια δεν έχει ξεχωριστό θέμα, αλλά συζητά και επικυρώνει ή απορρίπτει τα νομοσχέδια που θα προκύψουν από τις επιτροπές.

Κάθε χρόνο, η Οργανωτική Επιτροπή ορίζει τα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην Διάταξη Θεμάτων του συνεδρίου. Οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Επιτροπών αναλαμβάνουν να ερευνήσουν ο καθένας το ζήτημα της επιτροπής του και να συντάξουν έναν βοηθητικό Οδηγό Μελέτης για να βοηθήσουν τους βουλευτές στην προετοιμασία τους για τις εργασίες της προσομοίωσης. Οι Υπουργοί αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν ένα Νομοσχέδιο για κάθε ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει και την βάση της συζήτησης στην Επιτροπή τις ημέρες του συνεδρίου.

Την τελευταία μέρα της προσομοίωσης, η Ολομέλεια θα επικυρώσει ή απορρίψει τα Νομοσχέδια και την Πρόταση Αναθεώρησης που θα προκύψουν από τις επιμέρους Επιτροπές.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ε' ΣΥΝΟΔΟΣ

10-13 Μαρτίου, 2017

 

Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

Αναθεώρηση του Συντάγματος

Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Για την αναμόρφωση του Ασφαλιστικού Συστήματος

Επιτροπή Δημόσιας Τάξης, Διοίκησης & Δικαιοσύνης

Για την επίλυση του Προσφυγικού Ζητήματος

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Για την αναμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με τον Αθλητισμό

Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων

Για την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Άμυνας

Κατεβάστε την Διάταξη Θεμάτων